POÄNGSYSTEM
POÄNGSYSTEM FÖR IDEELT ARBETE

Sigurs arbetsgrupp - styrelsen för funktionärspoäng år 2022

Verksamheten bygger på gemensamma ideella krafter. Vi vill med poängsystemet premiera dem som gör lite extra för Sigur.  

 

Poängsystem  

Heldag funktionär 10p = (20 kr/p )= 200 kr 

Halvdag  funktionär 4 = ( 20kr/p) = 80kr 

 

Hur länge får man spara sina poäng? 

Obegränsad tid. (Pga rådande situation)

 

Vad ska premieras? 

Framförallt funkionärsrollerna under tävlingarna i Sigurs regi - det är tiden man lägger ner som räknas. 

 

Vad kan man använda sina poäng till? 

”Sigurbutiken” - sådant vi tar betalt för kan man använda poäng till.

 

 Det kan t ex vara: 

 

Administration

Ryttarservice: anmäla dig och skriva in sig i poänglistan med namn och kontaktuppgifter samt datum o heldag/halvdag när du kommer till plats. Då ser vi eldsjälarna! Vi ser också vad det kostar oss. (Om detta inte görs delas inga poäng ut.)

 

Hur tar jag ut mina poäng?

Ta kontakt med ansvariga för poäng som i nuläget är Malin Saetre, finns på 0703-235393 alternativt messenger. Stäm av hur mycket poäng du har och vad du önskar att "köpa/dra av".