OM SIGUR
HISTORIK

Sigur Islandshästförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska Islandshästförbundet (SIF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) i enhetlighet med SIF anslutning.

Föreningen är en sammanslutning av för islandshästsporten intresserade med ändamål att främja islandshästens användning på sätt som anges i SIs stadgar, samt med särskild malsättning att verka för en ökad gemenskap mellan islandshästryttare.

Föreningen har som ändamål a t bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetside, vision och värdegrund" 1( kap RF: stadgar, bilaga), med inriktning att arrangera

tävlingar, aktiviteter/arrangemang för ungdomar och fritidsryttare. Föreningen planerar och främjar kurser och utbildning för att öka kunskap.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott

 

Göteborg Horsepark Säve (GHP)

Välkommen till vår fina ovalbana med klubbhus ute i Säve

Många av våra medlemmar håller till ute på Tofta

 

STYRELSEN

Styrelsen för 2022, ny styrelse väljs vid årsmötet i mars varje år

Elisabeth Andreasson

Ordförande

telefon: 0709-521546

Anna Bartler

Aktivitetsutskottet

Malin Saetre

Utbildningsutskottet

Bella Sexton

Tävlingsutskottet

Mirja Henrysson

Aktivitetsutskottet

Namn

Titel